Izobraževanje

Seminarji na področju psihoterapije, svetovanja, socialne psihiatrije, duševnega zdravja, socialnega varstva, suicidologije
Raziskovanje: Na področju duševnega zdravja v skupnosti, skupina za raziskovanje medgeneracijskega prenosa travmatskih vsebin mentorstvo in tutorstvo na področju socialne psihiatrije, psihoterapije, psihotravmatologije, suicidologije I., II., III. bolonjska stopnja