Izobraževanja iz psihotravmatologije

ISPP – Inštitut za socialno psihiatrijo in psihotravmatologijo organizira trajnostno psihotravmatološko izobraževanje za že formirane psihoterapevte, specializante in študente psihoterapije, zdravnike ter strokovno osebje zaposleno v psihiatričnih ustanovah, izobraževanju, ter socialnem varstvu.
Izobraževanje in usposabljanje bo trajnostno, zagotovo bo trajalo več let in bo vključevalo predavanja, seminarje, oglede filmov, predstavitve primerov, intervizijske sestanke ter raziskovalni projekt transgeneracijskega prenosa travmatskih vsebin.
Cilj izobraževanja je posredovanje kvalitetnega znanja in izkušenj na področju psihotravmatologije z namenom usposabljanja strokovnih kadrov za kvalitetno svetovalno in terapevtsko delo s travmatiziranimi osebami v skladu svojimi poklicnimi usmeritvami.
Prvi seminar je predviden za 2. december. Lokacija izobraževanja je na Ptuju, konkretno mesto predavanja je odvisno od števila prijavljenih in bo konkretizirano kasneje.

Tema prvega seminarja je: Uvod v psihotravmatologijo in zgodovina psihotravmatologije
Predavatelj je: Doc. dr. Robert Oravecz dr.med. spec. psih. – psihoterapevt
Seminar bo trajal: od 9. do 13. ure.

OD 14. do 17. ure je predvideno srečanje raziskovalne skupine za raziskovanje transgeneracijskega prenosa travme.
Ta seminar je brezplačen. Predavatelj se odpove honorarju. Cena naslednjih seminarjev bo objavljena ob vabilu.

Prijava na seminar:

Mirjana Frankovič prek facebook profila ali na mail naslov: info@mirjana.si ČIM PREJ!!!
V vednost: ISPP izvaja precej obsežen program psihoterapevtske in svetovalne pomoči žrtvam nasilja, žalujočim, svojcem dementnih, svojcem bolnikov z epilepsijo. večino aktivnosti opravimo v sklopu prostovoljnega dela. S prostovoljnim prispevkom boste omogočili nadaljnje širjenje aktivnosti inštituta.
Vabljeni!